LOADING CLOSE

Férfias nők – nőies férfiak

Vajon mitől látjuk férfiasnak a férfiakat és mitől látjuk nőiesnek a nőket?

Miért érezzük azt, hogy napjainkban mindez mintha fordítva is igaz volna?

Azt gondolhatnánk, a kérdésfeltevés is balga, hiszen a megítélés teljesen egyéni és egyedi.

Mégis, ha megnézzük példának okáért a 19. század végén, a 20. század elején készült családi fotókat és összevetjük azokat napjaink fénykép albumaival, ahol papa-mama-gyerekek „csupaszép” szeretetben látható, hát döbbenetes különbség tapasztalható.

Felmenőim és becses családjaik képes memoárjait elnézegetve ez a változás még szembetűnőbb. Dédnagyapám szigorú, feszes eleganciája, dédnagyanyám bájos mosolya, szelíd méltósága sok mindent elárul a személyiségükről. De ha összességében nézem a képet akkor azt mondanám, hogy van valami különös nyugalom és időtlen rend, ami a képpből árad, mely meghatározta azt a kort, keretet és biztonságot adva szereplőinek, férfinak és nőnek egyaránt.

Ma, az emancipáció, a dolgozó, ambíciózus nők világát éljük. Ráadásul az utóbbi évtizedeket színesíti egy új jelenség, a „szingliség”, mely egyre több fiatal előtt követendő példa, nemre való tekintet nélkül.

A változás okát nem firtatnám e helyen, mivel az sokrétű és számos hozzáférhető elemzés tárgya, lerágott csontja.

Egy tény, hogy a tért hódító „amazonok” világa hatással volt/ van a férfitársadalom mibenlétére, viselkedésére.

Azt is megállapíthatjuk, hogy nem a legpozitívabb értelemben. Az önállósodásra képtelen, mama hotelben lakó, vagy éppen szingliként élő ifjak sokasága már nem is feltűnő, hanem általános jelenségnek számít.

Nem csoda, hogy a karmester pálcát kézben tartó nők nehezen néznek fel az ilyen „anyámasszonykatonákra”. Azonban erre a jelenségre – a férfi identitás zavarára és annak kialakulására – éppen mi nők voltunk/ vagyunk a legnagyobb hatással.

A mai lányok nem tanulnak meg nőként viselkedni.

Nadrágba bújnak szó szerint és képletesen is, sőt követendőnek tartják véleményük, gondolataik – a klasszikus férfias módon történő – kifejezését.

Miért?
Kinek és mit akarnak bizonyítani evvel?
Egyáltalán kell bizonyítani?
Jogaink és lehetőségein csorbulnának, ha mindeközben megőriznénk nőiességünket, teret hagyva a férfiaknak férfiként viselkedni?

Mindenki válaszoljon maga…