LOADING CLOSE

Adatvédelem

 

Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat, elveink
A www.cefagil.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő
  Az adatok kezelője Rubenza Kft. ( Törökbálint, Tópark utca 3.)
 2. A kezelt adatok köre
  A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
  A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 3. Az adatkezelés célja
  Az adatkezelés, a weboldalon üzenetet küldők által megadott adatokra vonatkozik.
  A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
  A www.cefagil.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat harmadik félnek nem adja tovább.
 4. Az adatkezelés időtartama
  A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek
  A www.cefagil.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
  A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
  Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
 6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
  A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
  Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek a Rubenza Kft. email címén- damiana18@gmail.com
  Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
  A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
 7. Adatbiztonsági intézkedések
  Cégünk a személyes adatokat a www.tarhely.eu szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
 8. Jogérvényesítési lehetőségek
  Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.cefagil.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
  Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.
 9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
  Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
  Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH –